Obiective

Obiectivul principal al proiectului RULES_MATH este de a elabora noi standarde de evaluare pentru un sistem de predare-învățare bazat pe competențe pentru matematică în învățământul ingineresc.

Obiectivele proiectului sunt:

(1) Dezvoltarea unui model de evaluare bazat pe competențe, cuprinzător şi accesibil, pentru matematică, în contextul specializărilor în ingineriei.
(2) Elaborarea şi colectarea resurselor şi materialelor necesare pentru elaborarea cursurilor de evaluare bazate pe competențe.
(3) Diseminarea modelului către instituțiile de învățământ superior europene prin intermediul rețelelor partenere.

Pentru a răspunde acestor scopuri şi obiective vom folosi o metodologie orientată spre competențe, în conformitate cu obiectivele stabilite în "Competențele şi învățarea matematică. Idei şi soluții pentru dezvoltarea predării şi învățării matematice în Danemarca ", în cadrul proiectului danez KOM (un proiect al Ministerului Educației din Danemarca), de M. Niss T. şi Højgaard, publicat în 2011. Instituțiile implicate în proiectul RULES_MATH au o experiență îndelungată în inovare şi şi-au adaptat programele educaționale în concordanța cu "Acordul de la Bologna".
În ceea ce priveşte grupurile țintă care trebuie abordate:

(1) Grupul țintă principal al proiectului RULES_MATH este format din cadre didactice universitare care predau discipline matematice, formatori, lectori şi cercetători din domeniul ingineriei, masterat sau doctorat (inclusiv personalul partenerilor de proiect) care sunt interesați să-şi schimbe metodele de predarea/învățare în domeniul matematicii. Inclusiv cei care doresc să îşi consolideze competențele matematice folosind cele mai avansate instrumente de e-learning, evaluare digitală, materiale de studiu şi cursuri.
(2) Grupul țintă secundar este cel al studenților de la studiile de licență, de masterat sau de doctorat. Aceştia vor avea acces la materialele de evaluare (resurse noi bazate pe competențe), care vor îmbunătăți metoda de învățare, devenind responsabile de dobândirea de cunoştințe şi competențe.

Deoarece rezultatele proiectului RULES_MATH vor fi disponibile ca OER, acest lucru va asigura schimbul de experiențe şi idei, posibilități şi resurse pentru dezvoltarea activităților de cercetare şi predare/învățare. Sectoarele vizate sunt organizațiile de formare în cercetare, partenerii de formare pentru universități şi institute ştiințifice/de cercetare. Organizațiile de formare, şcolile şi organizațiile de formare universitară ar putea fi, de asemenea, beneficiari. Utilizatorii finali potențiali sunt, de asemenea, persoane fizice ca şi auto-cursanți din mediul acasă, interesați de educația de sine care, din motive personale, nu se implică în mod obişnuit în educația formală, incluzând persoanele cu dizabilități şi persoanele care percep discriminări din cauza stereotipurilor sociale şi de gen.

Proiectul RULES_MATH se va concentra pe competențe matematice şi nu doar pe conținutul matematic, aşa cum sa întâmplat în alte vremuri în alte proiecte educaționale. Deoarece profesorii de matematică sunt mult mai familiarizați cu viziunea de conținut (structura matematică), este o provocare majoră pentru ei să se ocupe de obiectivele de evaluare orientate spre competențe. Acest proiect poate oferi materiale pentru a veni în sprijinul lor în acest sens. În plus, dezvoltarea unei noi abordări matematice este solicitată de instructorii din domeniul ingineriei şi ştiințelor pentru a motiva studenții şi, de asemenea, ca studenții să fie motivați pentru învățarea matematicii.