Hedefler

Rules_Math projesinin ana hedefleri mühendislikte matematik eğitimi için yetkinlik temelli öğretme-öğrenme sistemi için değerlendirme standartları geliştirmektir.

Projenin amaçları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

1) Mühendislikte matematik eğitimi için işbirliğine dayalı, kapsamlı ve erişilebilir yeterlilik tabanlı değerlendirme modeli geliştirmek,
2) Yetkinlik temelli değerlendirme derslerini hazırlamak için gerekli kaynakları ve malzemeleri ayrıntılı bir şekilde toplamak,
3) Ortak ağlar vasıtasıyla modeli Avrupa HEI'lerine yaymak ve aynı zamanda Avrupa çapında yaygınlaştırmayı teşvik etmek.

RULES_MATH projesinde yer alan kurumlar, yenilik konusunda uzun tecrübeye sahipler ve derecelerini Bologna Anlaşması'na uyarlamışlar. Ele alınacak hedef gruplarla ilgili olarak:

(1) RULES_MATH projesinin birincil hedef grubu, matematiksel eğitim/öğrenim sistemini değiştirmeyi düşünen mühendislik lisans dereceleri, yüksek lisans dereceleri veya doktora düzeyinde (proje ortaklarının personeli de dahil olmak üzere) üniversite öğretim üyeleri, eğitmenleri, öğretim görevlileri ve araştırmacılardır.
2) İkincil hedef grup, mühendislik lisans dereceleri, yüksek lisans veya doktora programlarından öğrencileridir. Öğrenme yöntemlerini iyileştirecek değerlendirme materyallerine (yeni yetkinlik temelli kaynaklara) erişebileceklerdir; böylece yeterliliklerin ve bilginin edinilmesinden kendileri sorumlu olacaktır.

RULES_MATH projesinin sonuçlarına OER olarak erişilebileceği için, bu, iş geliştirme, araştırma çalışması vb için deneyimler, fikirler, olanaklar ve kaynakların alışverişini sağlayacaktır. Hedeflenen sektörler araştırma eğitim organizasyonları, üniversiteler, araştırma merkezleri ve bilimsel enstitülerdir. Ayrıca, potansiyel kullanıcılar arasında, özürlü insanlar ve sosyal ve cinsiyet kalıpları nedeniyle ayrımcılığa maruz kalanlar da dahil olmak üzere, kişisel sebeplerden ötürü normal eğitimle meşgul olamayanlar ve evde kendi kendine öğrenen kişiler bulunmaktadır.
RULES_MATH projesi, sadece daha önceki diğer eğitim projeleri gibi matematiksel içerikler üzerine değil, matematiksel yetkinliklere de odaklanacaktır. Matematik öğretim görevlileri, içerik görünümüne (matematiksel yapı) çok daha aşina olduklarından, yeterlilik odaklı değerlendirme hedefleri ile baş etmeleri büyük bir sorun teşkil etmektedir. Proje bu konuda onlara destek olacak materyal sağlayacaktır. Ayrıca, öğrencileri motive etmek için mühendislik ve fen eğitmenleri tarafından yeni bir matematiksel yaklaşımın geliştirilmesi ve öğrencilerin matematik öğrenmeyle motive edilmesi istenmektedir.