Základní informace

Matematika patří mezi základní znalosti při studiu každého inženýrského oboru. Je to nástroj, který provází inženýry celým profesním životem. Je proto důležité zajistit, aby znalosti a kompetence získané během vysokoškolského studia byly kvalitní. Protože jsme si vědomi faktu, že ke kvalitnímu vzdělání je třeba i kvalitní ověřování znalostí, navrhli jsme projekt nazvaný „New Rules for Assessing Mathematical Competencies“, ve kterém chceme přispět k řešení problému, jak ověřovat získání nejen znalosti matematických postupů, ale i matematických kompetencí.

Jako možnost propojit zkušenosti a inovativní metody, na projektu se účastní osm evropských univerzit a jeden vědecký ústav a to z osmi evropských zemí. Sestavili jsme tým skládající se z vysokoškolských pedagogů s dlouholetou zkušeností ve výuce matematiky, vedení projektů a výzkumu, ale také z mladých vysokoškolských učitelů. Jsou to Daniela R. a Daniela V. ze Slovenské technické univerzity v Bratislavě, Fatih z Gazi University, Marie z ČVUT v Praze, Snezhana z Plovdivské univerzity, Luis, Augustin and Victor z Spanish National Research Council, Deolinda a Christina z Coimbra Institute of Engineering, Michael z Dublin Institute of Technology, Ion z Technical University in Bucharest, a tým z University of Salamanca Ascensión, Juanjo, Chus, Jesús, Ángel Jose, Maria José a Araceli.

Tým pracující na projektu RULES_MATH se bude zabývat prostředím zaměřeným na matematické kompetence, také se bude snažit podporovat studenty, učitele a všechny účastnící se vzdělávání ve využívání ICT pro získávání matematických kompetencí i výuku v inženýrském prostředí. Metodologie projektu využije kvalitní řízení jak ve všech svých výstupech, tak i všech procesech.

Pojďme a začněme přemýšlet, uvažovat, modelovat, reprezentovat, využívat, vše co chcete v matematice a s matematickou dělat a o matematice vědět.